Στοιχεία

COMBI ENGINEERING ΙΚΕ

ΕΜΠΟΡΙΟ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΑΧΟΥ ΣΑΜΟΥΗΛ 8-10 ΤΗΛ: 2310248190

ΤΚ: 54629 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

COMBI ENGINEERING P.C.

HANDLING EQUIPMENT

MONACHOU SAMOUIL 8-10, TEL: +30 2310248190

P.O. 54629 THESSALONIKI

Call Us - Τηλεφωνείστε μας